Utvärdering för instruktörer

Exempelvis information om grupper, förväntningar på dig, arbetsledning, instruktioner, lön, arbetstid
Hade du varit instruktör tidigare?(Obligatoriskt)
ex om lokaler, städ, köket, vaktmästeri, material, vadsomhelst