KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken

KFUM-rörelsen är enorm! Svenska delen av KFUM är dessutom del av båda världsorganisationerna YMCA och YWCA, med tillsammans nära 70 miljoner medlemmar. 

KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken är den förening som äger och driver Lägergården Sparreviken. Medlemmar i föreningen är KFUM-föreningar inom den tidigare Västsvenska Regionen som anmäler sig medlemmar i föreningen. Det är således en förening av föreningar.

Från och med årsskiftet 2022/2023 har det regionala uppdraget flyttats till ett av KFUM-rörelsens nya distrikt – Distrikt Mitt. I samband med detta ändrade KFUK-KFUM Västsvenska regionen namn till KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken och antog även nya stadgar.


Warning: Undefined array key "show_border" in /home/sparrevi/public_html/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/widgets/facebook.php on line 155

Warning: Undefined array key "show_border" in /home/sparrevi/public_html/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/widgets/facebook.php on line 155