KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken

KFUM-rörelsen är enorm! Svenska delen av KFUM är dessutom del av båda världsorganisationerna YMCA och YWCA, med tillsammans nära 70 miljoner medlemmar. 

KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken är den förening som äger och driver lägergården Sparreviken. Medlemmar i föreningen är KFUM-föreningar inom den tidigare västsvenska regionen som anmäler sig medlemmar i föreningen. Det är således en förening av föreningar.

Från och med årsskiftet 2022/2023 har det regionala uppdraget flyttats till ett av KFUM-rörelsens nya distrikt – Distrikt Mitt. I samband med detta ändrade KFUK-KFUM Västsvenska regionen namn till KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken och antog även nya stadgar.