Vill du hålla projektläger?

Denna sidan är för dig som är sugen på att skapa ett helt nytt läger på Sparreviken!

Vad är ett projektläger?

Projektläger är läger “på tillfälligt besök” i Sparrevikens utbud. Projektlägren är tänkta som en möjlighet för ideella ledare att anordna nyskapande läger utifrån specifika intresseområden, inom ramen för Sparrevikens verksamhet. Det är en plattform för att testa nya idéer, gå utanför ramarna, nörda ner i ett visst kunskapsområde, koncept eller tema och ett sätt att ta tillvara på engagemang på gården. Projektläger är också ett sätt att nyttja gårdens lokaler och resurser maximalt!

Ett projektläger kan äga rum på sommaren, på andra skollov eller på en helg.

Från idé till projektläger

Ett projektläger blir till på följande sätt:

 1. En eller ett par ledare får en rolig lägeridé
 2. Ledarna fyller i en projektlägeransökan. Tveka ej att be om hjälp från kontoret!
 3. Projektlägeransökan skickas till verksamhetschefen senast 1 maj (men med viss flexibilitet)
 4. Verksamhetschef och styrelse beslutar om projektlägret godkänns eller avslås

  Om projektlägeransökan godkänns blir lägret verklighet!

 5. Lägerplatserna släpps samtidigt som platserna för övriga läger, i början av september (vanligtvis). Projektledare utses, rekrytering och planering drar igång.
 6. Lägret genomförs under nästkommande sommar, skoj!
 7. Utvärdering av projektlägret genomförs, inkl. utvärdering av själva lägerkonceptet.

Boende

Boende under sommarsäsongen kan lösas på följande sätt för projektläger

 • Inomhusförläggning Bohus, Konfa vecka 3-4 (max 10 glin)
 • Utomhusförläggning Prärien
 • Övriga boendelösningar, exempelvis att paddla kajak runt Orust och byta hajkplats varje kväll eller hyra segelbåt och bo i

Under andra skollov och helger finns oftast goda möjligheter att bo inomhus på gården.

Projektledare

Projektledare är den som huvudansvarar för projektlägret. Projektledaren är “programmis” för projektlägret och är del av gårdens lägerledning. Projektledaren är den vanligtvis den som ansökt om att hålla projektet.

I arbetet som projektledare ingår att utveckla lägerkonceptet, rekrytera ideella ledare, huvudansvara för schemaläggning och planering. Projektledaren är “programmis” för projektlägret, och har därmed sedvanliga programmisuppgifter såsom att handleda/coacha ledarna, ha huvudansvar för projektlägret som helhet, hålla dagliga ledarmöten, delta på 9-möten och samordna med övriga lägren om det är sommar om det är sommarläger. Projektledare har tillgång till samma stöd som övrig lägerledning via kontorspersonalen.

Vid 0-16 deltagare utgår ett programmis-arvode för projektledare. Ett arvode går att dela på två individer, ½ arvode per person. Vid fler än 20 deltagare kan två arvoden för projektledare ges.

Tidigare projektledare att fråga om tips:

 • Johan Callermo – kajaklägret FÄRD 2018
 • Leo Sondén Karestrand – seglings- och äventyrslägret SÄL 2017