KFUM Sparreviken

Även kallad Sparreviksföreningen

Lägergården Sparreviken ägs och drivs av föreningen KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken. De aktiva på gården, dvs ideella ledare, deltagare på sommarläger, deltagare på arbetshelger och de som betalar medlemsavgift samlas under en egen förening som heter KFUM Sparreviken. KFUM Sparreviken, som också kallas Sparreviksföreningen, har en egen budget baserat på olika bidrag vi får för medlemmarna.

Kort sammanfattat är huvuduppgiften för Sparreviksföreningen att främja medlemmarnas intresse. Styrelsen för föreningen har arbetat fram följande punkter för att uppnå detta:

  • Aktivt arbeta för god ledarvård, kulturbärande och Sparreviksanda.
  • Verka för en god medlemssituation och ytterst ansvara för rekryteringen av nya medlemmar. Speciellt bevaka att alla ideella ledare blir registrerade som medlemmar.
  • Skicka representanter att deltaga vid olika regionala och nationella möten/arrangemang inom KFUM.
  • Fördela stipendier till förmån för utbildning av våra medlemmar samt olika projekt som kan komma gårdens verksamhet till nytta.
  • Satsa på att kompetensutveckla/utbilda medlemmar i föreningen.

Alla som jobbar som ledare eller är deltagare på läger blir automatiskt medlemmar i föreningen. Alla som deltar i arbetshelger kan bli medlemmar i föreningen.

Du når oss enklast via e-post: sparreviksforeningen@sparreviken.se 

Du kan anmäla hela din familj som medlemmar till ett reducerat familjepris. Klicka på knappen nedan för att skicka in anmälan.

Sök utbildningsbidrag

Är du medlem i föreningen och ska gå en kurs/utbildning under året? Kommer denna utbildning gagna Sparreviken och dess ledare? I så fall kan Sparreviksföreningen möjligtvis hjälpa till med en slant. Fyll i formuläret så tar styrelsen en titt på din ansökan och återkommer med beslut.

Det ursprungliga protokollet från Sparreviksföreningens bildande 1981-01-01.