dONation &
projekt friplats

Ni vet väl att ni bidrar till att barn och ungdomar ska få en trygg och aktiv fritid varje gång ni bokar något på Sparreviken?

Under 2023 har Sparreviken via privata donationer fått in 12 550 kronor till välbehövda nya madrasser & 14 250 kronor till Projekt Friplats. Tack! Ni gör skillnad.

Sparreviken är också så tacksamma för de fondmedel vi mottagit under 2023! Stort tack till Thordénstiftelsen, Stiftelsen Göteborgs Barnhus, Boverket, Stiftelsen Kapten Gustav Nilssons Minne, Ellida Lagermans fond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Ulf Lundahls minnesfond samt Ollie och Elof Ericssons stiftelse.

Sparreviken erbjuder trygga mötesplatser där barn & unga kan utvecklas till sin fulla potential. Vi hjälper barn tro på sig själva samt bli trygga i sina värderingar och sin identitet, samtidigt som de får utveckla förmågan att jobba i grupp. På så sätt bidrar vi till ett samhälle som präglas av gemenskap.

Lägergården drivs helt ideellt – av unga, för unga. Vi har bidragit med minnen & erfarenheter för livet sedan gården startade 1942. 

Vill ni hjälpa oss så vi kan fortsätta bedriva verksamhet & nå ut till fler barn? Vi är otroligt tacksamma för allt stöd vi kan få!

I ett splittrat samhälle gör bristen på sammanhang att många unga mår dåligt. Sparreviken erbjuder meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö. Detta främjar gemenskap, personlig utveckling och glädje hos de barn & unga vi möter.

Projekt Friplats

Sparreviken ska vara en plats för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Projekt Friplats har som syfte att möjliggöra för fler barn & ungdomar att komma på läger på Sparreviken.

För 4500 kronor kan ni se till att ett barn som verkligen behöver det får en vecka på sommarläger. För 8500 kronor kan ni ge en ungdom två veckor av miljöombyte & vänskaper som kan vara livet ut. Läger gör skillnad i barns liv, kanske blir det ett minne för livet eller årets höjdpunkt. Även ett litet bidrag är en bit på vägen mot en friplats.

Kontakta oss på info@sparreviken.se eller tel: 0522-291 96 om du vill bidra. Det går även bra att runda upp er faktura eller swisha er donation till 123-695 17 27.

Kontakta oss på info@sparreviken.se eller tel: 0522-291 96 om ni vill bidra. Det går även bra att swisha er donation till 123-695 17 27.

Vid större bidrag kan vi givetvis att föra dialog om loggor, plakat, namngivelse och annat.

Tipsa andra om att donera till Sparreviken & Projekt Friplats!

Projekt Friplats

Sparreviken ska vara en plats för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Projekt Friplats har som syfte att möjliggöra för fler barn & ungdomar att komma på läger på Sparreviken.

För 4500 kronor kan ni se till att ett barn som verkligen behöver det får en vecka på sommarläger. För 8500 kronor kan ni ge en ungdom två veckor av miljöombyte & vänskaper som kan vara livet ut. Läger gör skillnad i barns liv, kanske blir det ett minne för livet eller årets höjdpunkt. Även ett litet bidrag är en bit på vägen mot en friplats.

Kontakta oss på info@sparreviken.se eller tel: 0522-291 96 om du vill bidra. Det går även bra att runda upp er faktura eller swisha er donation till 123-695 17 27.