Lägergårdens styrelse, utskott & personal

KFUK-KFUM:s Lägergård Sparrevikens styrelse

Styrelsen diskuterar och fattar beslut om gårdens strategiska och långsiktiga inriktning, inklusive ekonomiska frågor. Arbetet sker i tätt samarbete med verksamhetschef, som även arbetsleds av styrelsen. Sparrevikens styrelsen är ideell och väljs av medlemsföreningarna årligen på föreningens årsmöte.

Vill du nå styrelsen gör du det enklast via e-post, styrelsen@sparreviken.se !

Obs! Det är lätt att blanda ihop föreningarna KFUM:s Lägergård Sparreviken & KFUM Sparreviken, men de är olika med olika uppdrag.

Är du intresserad av att påverka gårdens framtid och strategiska inriktning?

Då kanske du passar för att sitta i styrelsen! Kontakta valberedningen för mer information eller för att nominera dig själv eller någon annan du tycker vore bra. Du når dem via e-post, valberedningen@sparreviken.se !

Sparrevikens utskott

KFUM:s Lägergård Sparreviken har flera utskott, kommittéer och arbetsgrupper som arbetar med specifika intresseområden. Våra utskott är något levande – nya startas upp, medans gamla läggs ner. Hur aktiva utskotten är och exakt vad de gör varierar över tid. Detta är ett otroligt forum för dig som vill engagera dig mer eller på nytt!

Våra utskott, arbetsgrupper & kommittéer just nu är:

  • Fastighetsutskottet
  • Knööskommittén
  • Prärieutskottet
  • Verksamhetsutskottet
  • Arbetsgruppen för alumnihelgen Baktakt 2024

Vill du engagera dig eller är du intresserad av att starta ett nytt utskott?

Vad roligt! Kontakta info@sparreviken.se

Sparrevikens personal

De allra flesta på Sparreviken arbetar helt ideellt, det är så gårdens magi skapas och vår verksamhet möjliggörs. 

Gården har fyra tillsvidareanställda. Du når oss enklast via mejl: info@sparreviken.se eller telefon: 0522-291 96

Verksamhetschef AnnaTora Huss

annatora@sparreviken.se - 0702 071055

Verksamhetsansvarig Malin Hjort

malin.hjort@sparreviken.se - 0738-20 80 86

Vaktmästare Eric Bowden

Köksansvarig Jonas Barkhult

Utöver detta finns fantastisk timanställd personal såsom instruktörer, kökspersonal, sommaranställd personal och städ! ♥

Här hittar du information om lediga jobb på Sparreviken.