Reseersättning

Som ledare på Sparreviken får man förutom minnen, erfarenhet, lärdomar, mat & logi, även resan till & från gården betald – reseersättning.

Här laddar du upp kvitton och fyller i information för att erhålla reseersättning i samband med ledarhelg eller ideellt arbete. För att få reseersättning ska man ha varit på gården minst 36 timmar. Detta formulär med eventuella kvitton måste vara oss tillhanda senast 14 dagar efter resan. Samla gärna alla sommarens resor i en ansökan.

Om du har fysiska kvitton behöver dessa också lämnas i AnnaToras fack eller postas till gården, pga bokföringslagen.

Läs mer om zonindelningen här.

Sök reseersättning här!

Namn(Obligatoriskt)
Reseersättningen avser(Obligatoriskt)
Zon?(Obligatoriskt)
Hur långt du rest avger hur mycket du maximalt kan få i reseersättning.
Milersättning för egen bil: 18kr/mil. Fyll i antal mil du kört. Fyll även i vilken summa detta motsvarar i kronor.
Gör en lista över dina kvitton inkl datum och summa. Addera totalsumman.
Adress(Obligatoriskt)

Ladda upp bilder på dina kvitton (obs, gäller ej milersättning). Om du har fysiska originalkvitton skall dessa även läggas i AnnaToras fack eller postas till gården.

Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.