Ny instruktör/lägerledning

Här fyller du i information som kontoret behöver inför första utbetalning av lön/arvode.

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Ange personnummer, 10 siffror.

ICE - in case of emergency

ICE-kontakt(Obligatoriskt)
Vem ska vi kontakta om något händer med dig?
Förälder, partner, bästa polare osv