Workshop - Sparreviken & framtiden

När? 1 april 2023 kl 14.30-17.30
Var? Fysiskt på Lägergården Sparreviken?
Vad ska vi göra? Workshopen erbjuder en möjlighet att vara med och bolla hur vi bäst utvecklar och rustar Sparreviken för framtiden. Vi kommer att diskutera frågor såsom:

  • Vad vill vi gemensamt att Sparreviken ska vara på kortare och längre sikt?
  • Hur ska vi ta oss dit?
  • Hur kan vi hjälpas åt?

Bakgrund: 23 april 2023 är det dags årsmöte för KFUM:s Lägergård Sparreviken. Inför årsmötet vill vi bjuda in alla medlemsföreningar i fd KFUM Västsvenska Regionen att mötas för att ta del av och ha input på styrelsens process med att ta fram verksamhetsplan och budget för den nybildade föreningen KFUK-KFUMs Lägergård Sparreviken. Detta blir ett konkret tillfälle att påverka styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2023. 

Verksamheten på Sparreviken behöver växa och utvecklas för att vi ska ha möjlighet att både underhålla/ renovera och förnya gården för framtiden. Som ett led i detta har styrelsen beslutat att ”investera” i verksamhetsutveckling med ökade lönekostnader till följd samtidigt som många andra kostnader ökar och vi förlorar delar av regionsbidraget. Vi gör denna satsning med tillförsikt om att det är bra och rimlig investering inför framtiden och vill bjuda in medlemsföreningarna till insyn och input i utvecklingen framåt.

Anmälan Workshop - Sparreviken & framtiden

Fyll i din anmälan nedan!

Namn(Obligatoriskt)
Vill du ha middag lördag kväll?(Obligatoriskt)
Fyll i om du är allätare, vegetarian, har matallergier eller liknande