Utvärdering lägergårdsträff

Skriv gärna om du har tankar om varför det fungerade bra!
Vad har du velat ta bort? Vad hade du velat lägga till? Vad hade du velat förändra?
Hade du velat åka på lägergårdsträff igen?(Obligatoriskt)