KFUM Sparreviken

Även kallat Sparreviksföreningen.

Lägergården Sparreviken ägs och drivs av KFUM Västsvenska regionen. De aktiva på gården, dvs. de människor som är ideella ledare, de som är deltagare på sommarläger, de som deltar på arbetshelger och de som betalar medlemsavgift samlas under en egen förening som heter KFUM Sparreviken. KFUM Sparreviken som också kallas Sparreviksföreningen har en egen budget baserat på olika bidrag vi får för medlemmarna vi har.

Kort sammanfattat är huvuduppgiften för Sparreviksföreningen att främja medlemmarnas intresse. Styrelsen för föreningen har arbetat fram följande punkter för att uppnå detta:

  • Aktivt arbeta för god ledarvård, kulturbärande och Sparreviksanda.
  • Verka för en god medlemssituation och ytterst ansvara för rekryteringen av nya medlemmar. Speciellt bevaka att alla ideella ledare blir registrerade som medlemmar.
  • Skicka representanter att deltaga vid olika regionala och nationella möten/arrangemang inom KFUM.
  • Fördela stipendier till förmån för utbildning av våra medlemmar samt olika projekt som kan komma gårdens verksamhet till nytta.
  • Satsa på att kompetensutveckla/utbilda medlemmar i föreningen.
  • Att skicka ut nyhetsbrev några gånger per år med information om vad som händer på gården.

Alla som deltar på arbetshelger, jobbar som ledare eller är deltagare på läger blir automatiskt medlemmar i föreningen. Annars kontaktar du gården genom att mejla till info@sparreviken.se.

Du kan även anmäla hela din familj som medlemmar till ett reducerat familjepris. Klicka på knappen nedan för att skicka in anmälan.

Sök utbildningsbidrag

Är du medlem i föreningen och ska gå en kurs/utbildning under året? Kommer denna utbildning gagna Sparreviken och dess ledare? I så fall kan Sparreviksföreningen möjligtvis hjälpa till med en slant. Fyll i formuläret så tar styrelsen en titt på din ansökan och återkommer med beslut.

Stöd Sparreviksföreningen

För dig som kanske inte längre kan lägga din tid på gården men vill bidra ekonomiskt finns möjlighet till det genom att bli alumnisponsor.

Det ursprungliga protokollet från Sparreviksföreningens bildande 1981-01-01.