Årsmöte 2022

Hej KFUM-vänner i västra Sverige!

Årsmötet kommer att genomföras DIGITALT. Till vår hjälp kommer vi att använda det digitala mötesverktyget ZOOM.

Om du vill delta på årsmötet vill vi ha din anmälan senast den 2 april. Du finner anmälningsformuläret här intill. Ditt digitala deltagande på årsmötet kräver alltså, till skillnad från tidigare en föranmälan så att vi kan skicka ut länken till rätt personer.

Signerade fullmakter mailas senast 10.00 den 3 april 2022 till styrelsen@kfumvastsvenska.se.

Vid frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@kfumvastsvenska.se

Motioner

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner (förslag). Maila motioner till styrelsen@kfumvastsvenska.se.

Motionerna skall vara styrelsen till handa senast den 20 februari.

Möteshandlingar

Här kan du också ladda ner alla årsmöteshandlingar samlade i en Zip-fil.

Årsmöteshandlingar-2022

Valberedning

Vi har en valberedning som inför årsmötet jobbar med att ta fram ett förslag till styrelse för regionen. Valberedningen arbetar på uppdrag av regionens medlemmar och tar gärna emot förslag på kandidater. 

Valberedningen nås på:
valberedningen@kfumvastsvenska.se

Praktisk information

Plats:  Årsmötet genomförs digitalt via Zoom
Datum: 3 april 2022.
Tid: 10.00-15.00 (vi hoppas det går fortare men tar i lite exta för att inte dra över som förra året).

Anmälningsformulär

För att vi ska kunna skicka möteslänk till dig behöver vi din anmälan i formuläret nedan senast dagen innan mötet (dvs. den 2 april 2022). 

Anmälan extra årsmöte 2022

Här anmäler du dig till KFUK-KFUM Västsvenska regionens extra årsmöte den 12 oktober.
Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)

Utdrag ur stadgarna

§ 7 Motionsrätt

Alla medlemmar i medlemsföreningarna i Regionen har rätt att motionera till årsmötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet.

§ 8 Ombud, rösträtt m.m.

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening.

§ 9 Yttrande – och förslagsrätt

Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.