Bekräfta föreningens medlemskap & registrera ombud till årsmötet

Inför mötet behöver behörig representant i respektive förening bekräfta ert medlemskap i föreningen KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken och anmäla era ombud. Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i medlemsföreningen på dagen för årsmötet, dock att det totala antalet röster för en medlemsförening aldrig kan överstiga tio.

Ordförande eller annan firmatecknare
Namn(Obligatoriskt)
Jag bekräftar att min förening vill vara medlem i KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken(Obligatoriskt)
Registrera era ombud här med förnamn, efternamn och telefonnummer. Glöm ej att ombuden även måste anmäla sig själva till mötet. Kommer ni ej skicka ombud till årsmötet 2024? Skriv det.
Max filstorlek: 50 MB.