Anmälan Stora sommarlägret 2022

Köplatser Stora sommarlägret 2022

I det här formuläret anmäler du dig om du vill ställa dig i kö till eventuella reservplatser på Stora sommarlägret 2022.
Deltagarens namn(Obligatoriskt)
Målsmans namn(Obligatoriskt)
E-post målsman(Obligatoriskt)

Stora sommarlägret 2022

Här anmäler du dig till Stora sommarlägret 2022. Har du några frågor kring lägren, kontakta oss gärna på 0522-291 96 eller info@sparreviken.se.
  • Fyll i personnumret med 12 siffror. (ÅÅÅÅMMDD-NNNN). Saknar du svenskt personnummer, fyll i födelsedatum enligt samma mall och nollor på slutet.
  • Här fyller du i namnet för den person som är huvudsaklig kontaktperson för deltagaren under lägervistelsen.
  • Fyll i utdelningsadress
  • Fyll i epostadress för dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Fyll i telefonnummer till dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Som lägerdeltagare finns möjligheten att meddela vilket tema du föredrar. Markera det tema du föredrar. Vi tillgodoser önskemålen i mån av plats.
  • Under våra läger fotograferar vi ofta verksamheten som en del i vår egen dokumentation, men även för att kunna använda verksamhetsbilder i vår marknadsföring. Bilder på den deltagare du anmäler här kan därför komma att användas i marknadsföring av vår verksamhet. Bilderna kan användas i tryck (t.ex. årsredovisning eller broschyrer), i mässmontrar, i sociala medier och i riktade utskick såsom nyhetsbrev.