Kompletteringsformulär Lilla sommarlägret

Detta formulär kan endast användas för komplettering av deltagare i vår kölista. Anmälningar som kommer in via formuläret kommer att stämmas av mot kölistan med och deltagare som ej finns med i listan kommer att gallras bort. 
  • Fyll i personnumret med 12 siffror. (ÅÅÅÅMMDD-NNNN). Saknar du svenskt personnummer, fyll i födelsedatum enligt samma mall och nollor på slutet.
  • Här fyller du i namnet för den person som är huvudsaklig kontaktperson för deltagaren under lägervistelsen.
  • Fyll i utdelningsadress
  • Fyll i epostadress för dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Fyll i telefonnummer till dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Under våra läger fotograferar vi ofta verksamheten som en del i vår egen dokumentation, men även för att kunna använda verksamhetsbilder i vår marknadsföring. Bilder på den deltagare du anmäler här kan därför komma att användas i marknadsföring av vår verksamhet. Bilderna kan användas i tryck (t.ex. årsredovisning eller broschyrer), i mässmontrar, i sociala medier och i riktade utskick såsom nyhetsbrev.