Kompletteringsformulär konfirmationslägret

Detta formulär kan endast användas för komplettering av deltagare i vår kölista. Anmälningar som kommer in via formuläret kommer att stämmas av mot listan med förhandsanmälda och deltagare som ej finns med i listan kommer att gallras bort. 
  • Fyll i personnumret med 12 siffror. (ÅÅÅÅMMDD-NNNN). Saknar du svenskt personnummer, fyll i födelsedatum enligt samma mall och nollor på slutet.
  • Här fyller du i namnet för den person som är huvudsaklig kontaktperson för deltagaren under lägervistelsen.
  • Fyll i utdelningsadress
  • Fyll i epostadress för dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Fyll i telefonnummer till dig som är kontaktperson för lägerdeltagaren.
  • Vi vill veta deltagarens längd då vi tillhandahåller kåpor till dem.
  • Som lägerdeltagare vid konfirmationslägret finns möjligheten att meddela vilket tema du föredrar. Mer information finns på lägrets sida. Välj här det tema som du helst av allt skulle vilja välja.
  • Välj här ert 2:a hands val som du skulle vilja ha om du inte får ditt 1:a val
  • Fyll i konfirmandens hemförsamling. (Krav från Svenska kyrkan).
  • Under våra läger fotograferar vi ofta verksamheten som en del i vår egen dokumentation, men även för att kunna använda verksamhetsbilder i vår marknadsföring. Bilder på den deltagare du anmäler här kan därför komma att användas i marknadsföring av vår verksamhet. Bilderna kan användas i tryck (t.ex. årsredovisning eller broschyrer), i mässmontrar, i sociala medier och i riktade utskick såsom nyhetsbrev.