Kompletteringsformulär Best of Sparre

Detta formulär kan endast användas för komplettering av deltagare i vår kölista. Anmälningar som kommer in via formuläret kommer att stämmas av mot listan med förhandsanmälda och deltagare som ej finns med i listan kommer att gallras bort. 

Vi kan för tillfället inte ta emot fler anmälningar till lägret utan måste stänga formuläret till dess vi vet om vi kan erbjuda fler platser.