Extra årsmöte

Dagar
Timmar
Minuter

KFUK-KFUM Västsvenska regionen kallar till extra årmsöte

Bakgrund

Regionstyrelsen har noterat en oklarhet i årsmötesprotokollet från 26 mars 2017 då reviderade stadgar antogs. Uppgifterna i årsmötesprotokollet § 14.a) är motstridiga då de anger att ”Årsmötet beslutade att fastställa propositionen”, vilken angav en minskning till 7 ledamöter. Senare i §14.a) anges ”Styrelsen består av 9 ledamöter”. I protokollets §18.B) väljs 7 ledamöter i enlighet med den antagna propositionen. Även om den senare §18.B) i protokollet anger ett val av 7 ledamöter och efterföljande årsmöten bekräftat detta antal genom då genomförda val, är det angeläget att undanröja den osäkerhet som föreligger.

  • Ett extra årsmöte behöver därför fatta beslut om en justering av årsmötesprotokollet för årsmötet 2017-03-26.
  • Regionens revisor kommer även att medverka vid mötet.

Kallelse

  • Styrelsen kallar härmed till extra årsmöte den 28 november klockan 18.00 i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg.
  • Handlingar för det extra årsmötet kommer att publiceras här på sidan senast tre veckor innan mötet.
  • Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen@sparreviken.se

Möteshandlingar