Extra årsmöte 2022

Hej KFUM-vänner i västra Sverige!

BÄSTA KFUM:ARE!

Som säkert de flesta av er väl känner till, pågår ett arbete som betyder att KFUM:s regionala organisation kommer att ändras från 2023. Det betyder att Västsvenska regionen tillsammans med Örebro-Värmland, Mälardalen och Gävle-Dala bildar ett nytt KFUM Distrikt Mitt.

Varför gör vi detta?

Förändringens mål är att detta ska utveckla och förstärka KFUM på regional- och nationell nivå så att vi tillsammans bättre kan möte de stora utmaningar vi har framför oss. På Riksombudsmötet november 2021 diskuterades detta noga och alla medlemsföreningar på mötet var eniga om denna förändring.

Vad betyder detta för Lägergården Sparreviken?

Lägergården har under många år ägts och drivits av KFUK-KFUM Västsvenska regionen men kommer inte att flyttas med till KFUM Distrikt Mitt utan stanna kvar i nuvarande organisation. Organisationen kommer dock dels att släppa sin roll som region, dels byta namn till KFUK-KFUMs Lägergård Sparreviken. Medlemmar i denna förening blir alla lokalföreningar inom nuvarande KFUM Västsvenska regionen (vilket omfattar Västra Götaland och Halland), men lokalföreningen kommer att behöva anmäla sitt medlemskap på nytt. I praktiken betyder detta att Sparreviken kommer komma aningen närmare lokalföreningarna i Västsverige, och möjligheten att tillsammans utveckla lägergården förbättras.

Varför har vi ett extra årsmöte i KFUM Västsvenska regionen nu?

För att genomföra denna ombilding där KFUK-KFUM Västsvenska regionen ska bli en förening av medlemsföreningar och skifta namn till KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken behöver våra stadgar ändras och ett sådant beslut måste tas vid två årsmöten. Det första beslutet togs vid årsmötet i våras, och det andra beslutet behöver således tas på detta extra årsmöte. 

Därför kallar vi till extra årsmöte den 12 oktober kl. 19.00. Detta möte genomförs digitalt och länken kommer att publiceras på Sparrevikens hemsida senast dagen före mötet.

Dag och tid för årsmötet:

  • När: den 12 oktober klockan 19.00–20.30
  • Var: Digitalt via Zoom (länk skickas per mail till alla som anmält sig senast den 11 oktober). 
  • Anmälan: Anmäl dig senast den 11 oktober i formuläret här på sidan.
  • Handlingar finns att ladda ner längre ner här på sidan..

VARMT VÄLKOMNA!

Signerade fullmakter mailas senast 19.00 den 12 oktober 2022 till styrelsen@kfumvastsvenska.se.

Vid frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@kfumvastsvenska.se

Möteshandlingar

Praktisk information

Plats:  Årsmötet genomförs digitalt via Zoom
Datum: 12 oktober.
Tid: 19.00–20.30.

Anmälningsformulär

För att vi ska kunna skicka möteslänk till dig behöver vi din anmälan i formuläret nedan senast dagen innan mötet (dvs. den 11 oktober 2022). 

Anmälan har stängt.

Utdrag ur stadgarna

§ 8 Ombud, rösträtt m.m.

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening.

§ 9 Yttrande – och förslagsrätt

Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.