Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, i ledarskap och personlig utveckling. Emma sker vanligtvis under en hel helg och arrangeras av KFUMs regioner.

Syfte:

Att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

Mål:

  • Deltagaren känner sig tryggare i sin ledarroll genom ökad självkännedom och ökad förståelse för ledarskap.
  • Deltagaren har tillgodosett praktiska verktyg och övningar att tillämpa i sin verksamhet.
  • Deltagaren förstår hur Body. Mind. Spirit. kan tillämpas i verksamheten och i sitt eget ledarskap samt har förståelse för verksamhetsidén och om möjligheter inom rörelsen.

Målgrupp:

Emmas primära målgrupp är aktiva ledare inom KFUM i åldern 17-25 år, men även äldre ledare är välkomna att delta i Emma och får mycket ut av kursen. Deltagare bör ha någon form av ledarerfarenhet.

När:

20-22 september

Upplägg:

Fördjupningskurs i ledarskap – Emma, kan anordnas som en helgutbildning eller i anslutning till annan aktivitet (t.ex. skidåkning, ROM, eller Världsförbundsmöte). Hålls primärt av regionerna. Kursen är i huvudsak en upplevelsebaserad lärandeprocess och bygger på deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter, egenskaper och drivkrafter. Passen är olika i sin karaktär med olika delar fokus på teori och övningar. Kursledaren väljer vad hen tror passar gruppen bäst.

Läs  mer om Emma-utbildningen:

Ansök om plats på regionens Emma-utbildning