Årsmöte 2020

Hej KFUM-vänner i västra Sverige!

Regionårsmötet den 29 mars flyttas till den 18 april kl. 10.00

Med anledning av Covid-19 och coronaviruset spridning och med hänsyn till personer i stor utsatthet har KFUM Västsvenska regionens arbetsutskott idag beslutat att regionårsmötet kommer att FLYTTAS TILL DEN 18 APRIL KL. 10.00. I likhet med flera andra KFUM-årsmöten i landet, kommer årsmötet också att genomföras DIGITALT. Till vår hjälp kommer vi att använda det digitala mötesverktyget ZOOM. Det finns möjligheter att delta vid årsmötet genom:

1. På egen hand via internetuppkopplad dator eller mobil. Du får länk till mötet till din mail.

2. Delta via dator tillsammans med flera från din förening. Du kommer att finna en länk här på sidan och via eventsidan på facebook.

Om du vill delta på årsmötet vill vi ha din anmälan på det anmälningsformulär som du finner här på sidan senast den 17 april. Ditt digitala deltagande på årsmötet kräver alltså, till skillnad från tidigare information, en föranmälan och att signerade fullmakter mailas till styrelsen@kfumvastsvenska.se senaste samma dag. Detaljerad information och en uppdaterad förhandlingsordning för det digitala årsmötet, kommer att skickas ut till de som anmält sig, senast den 15 april.

Möjligheten för medlemsföreningarna i regionen att motionera till årsmötet gäller enligt stadgarna och ska vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet. Med andra ord betyder årsmötets framflyttning till den 18 april, att nya motioner förutom de som redan kommit in, tyvärr inte är möjliga.

Har du frågor om årsmötet så tveka inte att kontakta ordförande Cecilia Bregell på cecilia.bregell@kfumvastsvenska.se , eller mobil 070-460 22 06.

I den situation vi alla upplever som ny och lite okänd, är detta en utmaning och nu prövar vi andra mötesformer i ett gemensamt lärande. Tillsammans möter vi framtiden och nu löser vi detta gemensamt…. eller hur?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email

Praktisk information

Plats:  Årsmötet genomförs digitalt via Zoom
Datum: 29 mars 2020.
Tid: 10.00 

Anmälningsformulär

Närvaro vid årsmötet kräver ingen anmälan. Dock vill vi gärna veta ungefär hur många som kommer så att vi kan dimensionera mängden fika på en lagom nivå. Stort tack på för hand.

OBS! All information som lämnas i det här formuläret kommer att raderas per automatik inom 3 månader.

HANDLINGAR

Ett nytt uppdaterat förslag på förhandlingsordning kommer att skickas ut till anmälda mötesdeltagare senast den 15 april.

Utdrag ur stadgarna

§ 7 Motionsrätt

Alla medlemmar i medlemsföreningarna i Regionen har rätt att motionera till årsmötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet.

§ 8 Ombud, rösträtt m.m.

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening.

§ 9 Yttrande – och förslagsrätt

Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.