info@sparreviken.se | tel. +46(0)522-291 96

Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, i ledarskap och personlig utveckling. Emma sker vanligtvis under en hel helg och arrangeras av KFUMs regioner.

Syfte:

Att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

Mål:

  • Deltagaren känner sig tryggare i sin ledarroll genom ökad självkännedom och ökad förståelse för ledarskap.
  • Deltagaren har tillgodosett praktiska verktyg och övningar att tillämpa i sin verksamhet.
  • Deltagaren förstår hur Body. Mind. Spirit. kan tillämpas i verksamheten och i sitt eget ledarskap samt har förståelse för verksamhetsidén och om möjligheter inom rörelsen.

Målgrupp:

Emmas primära målgrupp är aktiva ledare inom KFUM i åldern 17-25 år, men även äldre ledare är välkomna att delta i Emma och får mycket ut av kursen. Deltagare bör ha någon form av ledarerfarenhet.

När:

20-22 september

Upplägg:

Fördjupningskurs i ledarskap – Emma, kan anordnas som en helgutbildning eller i anslutning till annan aktivitet (t.ex. skidåkning, ROM, eller Världsförbundsmöte). Hålls primärt av regionerna. Kursen är i huvudsak en upplevelsebaserad lärandeprocess och bygger på deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter, egenskaper och drivkrafter. Passen är olika i sin karaktär med olika delar fokus på teori och övningar. Kursledaren väljer vad hen tror passar gruppen bäst.

Läs  mer om Emma-utbildningen:

Ansök om plats på regionens Emma-utbildning

Formulär för att ansöka om en plats på KFUM Västsvenskas Emma-utbildning. Det finns tolv platser på kursen och det krävs minst åtta deltagare för att kursen ska genomföras. Sista dag att ansöka om plats är den 31/8. Besked om att du fått plats på kursen kommer meddelas senast den 7 september.
  • Skriv in din hemort.
  • Skriv in ditt telefonnummer här.
  • Vilken KFUM-förening eller KFUM-kår tillhör du?
  • Skriv in din ålder.
    Emma är tredje steget i KFUMs serie med ledarutbildningar och bygger i viss mån på de tidigare kurserna George och Williams. Har du inte genomgått renodlade George- och Williams-kurser, kan du mycket väl ha fått del av kunskapen ändå genom din förenings ledarskapsutbildningar. Därav nästa fråga om KFUM-erfarenhet.
  • Skriv kort om tidigare eventuella KFUM-erfarenheter. Du kanske har jobbat som ledare eller deltagit i någon KFUM-verksamhet, t.ex. idrott, scouting, sommarläger, socialt projekt, teater, sång eller något helt annat.
Stäng meny