info@sparreviken.se | tel. +46(0)522-291 96

Årsmöte 2020

Bästa KFUM:are!

Nu är det dags för oss inom KFUM Västsvenska regionen att summera verksamhetsåret 2019 och det gör vi i vanlig tradition med ett årsmöte som i år går av stapeln den 29 mars klockan 14.00 i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg.


Utdrag ur stadgarna

§ 7 Motionsrätt

Alla medlemmar i medlemsföreningarna i Regionen har rätt att motionera till årsmötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet.

§ 8 Ombud, rösträtt m.m.

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening.

§ 9 Yttrande – och förslagsrätt

Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.

MOTIONER

Alla medlemar har rätt att skicka in motioner (förslag).
Motionerna skall vara styrelsen till handa senast den 16 februari.

Motioner skickas via epost till styrelsen@kfumvastsvenska.se

HANDLINGAR

Handlingarna kommer att publiceras här på sidan senast den 8 mars.

Värdar för årsmötet

Som värdar för KFUM Västsvenskas årsmöte står i år KFUM Göteborg och tillsammans med dem hälsar vi er varmt välkomna!

Regionstyrelsen för KFUM Västsvenska regionen

Praktisk information

Plats:  Sensus lokaler, Drottninggatan 30 i Göteborg.
Datum: 29 mars 2020.
Tid: 14.00 – 17.00

Anmälningsformulär

Närvaro vid årsmötet kräver ingen anmälan. Dock vill vi gärna veta ungefär hur många som kommer så att vi kan dimensionera mängden fika på en lagom nivå. Stort tack på för hand.

OBS! All information som lämnas i det här formuläret kommer att raderas per automatik inom 3 månader.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på google
Dela på email
Stäng meny